TANULÁSMÓDSZERTAN

Tapasztalataink szerint a felsőoktatásban érkező cigány/roma fiatalok különböző mértékben sajátították el a tanulásukhoz szükséges készségeket. E mellett egészen más tanulási módszereket is igényel a szorgalmi időszakra és vizsgaidőszakra elkülönülő felsőoktatás, mint a folyamatos, napi számonkérésre épülő középiskola. Vagyis a középiskolából érkező fiatalok sikeres tanuláshoz szükséges kompetenciái hiányosak.

A modul célja, hogy a roma hallgatók kapjanak olyan felkészítést, amelynek segítségével felvérteződnek tanulás-módszertani tudásokkal. Célunk, hogy a tanulási kompetenciák hiányát ellensúlyozzuk, és megtanítsuk a fiatalokat a felsőoktatás tanulási módszereinek széleskörű használatára.