TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

A tevékenység célja a hallgatók részéről felmerülő tantárgyfejlesztési igények kielégítése, közép-és emeltszintű, írásbeli és szóbeli érettségi vizsgára való felkészítés által (kiegészítő, szintemelő, pótló érettségi vizsgára való felkészítés). A tantárgyi fejlesztést igénylő hallgatók sikeres érettségi vizsgát tesznek az általuk megjelölt tantárgy(ak)ból, az általuk meghatározott érettségi típusban és szinten, a kijelölt érettségi időszakban.

A tantárgyi fejlesztés biztosítására a PTE további szakkollégiumaiból önkéntes óraadók (egyetemi hallgatók) kerülnek bevonásra, akik kompetensek az egyes igényelt tantárgyi területeken. Így a szolgáltatás közvetett hozadéka, hogy a tantárgyi fejlesztésbe bevont PTE szakkollégiumok hallgatói pedagógiai gyakorlatot szerezhetnek az ösztöndíjas hallgatók tantárgyi fejlesztése révén.