SZEMÉLYES ÉS TÁRSAS KOMPETENCIÁK

A szakmai, tudásalapú ismeretek felhasználását tranzverzális pszichológiai kompetenciák segítik. Az ilyen Európai Unió által is megfogalmazott generikus kulcskompetenciák közt szerepel az együttműködés, kommunikációs készség, innováció, kreativitás, lényeglátás, döntésképesség.

Ezeknek a kompetenciáknak az elsajátítása növeli a diákok rugalmasságát, alkalmazkodóképességét, motivációját és elégedettségét, többletértéket biztosítva munkaerőpiaci részvételüknél, aktív társadalmi szerepvállalásuknál.

A Wlislocki Henrik Szakkollégium azon diákjai, akik a TÁMOP projekt célcsoportja vesznek részt a folyamatos fejlesztésben, mégpedig a programba lépés első két évében.