ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG

A TÁMOP projekt fontos tématerülete az önkéntesség, amely során az ösztöndíjasok minimum havi 10 órányi időtartamban vesznek részt a projekt keretében szervezett önkéntes tevékenységben. Úgy látjuk, hogy a cigány/roma fiatalok felsőoktatásban való részvételének ösztönzése nem csupán egyéni sikerességük, hanem szélesebb társadalmi hatásai miatt is fontos. Ennek egyik lényeges eleme a fiatalok ösztönzése az aktív társadalmi szerepvállalásra, különösen a cigány/roma kezdeményezésekben. Ennek legjobb módja, ha a hallgatók már egyetemi éveik alatt saját önkéntes tapasztalatot szereznek. A projektelem szükségességét emellett a felsőoktatásba érkező cigány/roma hallgatók szociális kompetenciáinak esetleges hiányosságai is indokolják, melyre az önkéntesség saját élményen alapuló hatékony megoldást nyújt, a segítettet a segítő szerepébe helyezve. Összefoglalóan elmondható, hogy az önkéntes tevékenységet szervező projektelem céljai között szerepel a hallgatók ösztönözése a társadalmi szerepvállalásra, különös tekintettel roma közösségekben zajló kezdeményezésekre; ezzel összefüggésben várható a bevont hallgatók szociális kompetenciáinak fejlesztése tanulmányi és későbbi sikerességük érdekében. További eredményként tételezzük azt is, hogy a bevont hallgatók társadalmi tőkéje növekedni fog, különös tekintettel az így szerzett személyes és szakmai kapcsolatokra; valamint az önkéntesség alkalmas lesz a szakmai tapasztalatszerzésre is. Az önkéntesség egyúttal elindít egy olyan self-help jellegű szociálpszichológiai működésmechanizmust a különböző életkorú – már egyetemista és még középiskolás – roma/cigány fiatalok között, mely során a középiskolások mintaadó, motiváló, követendő példát kapnak az egyetemistáktól, akik ez által megerősödnek tudományos-szakmai elhivatottságukban és előrehaladásukhoz nyújt ez pótolhatatlan erőt.