MENTOR/TUTOR

Tutori rendszer

A TÁMOP pályázat által megvalósításra kerülő komplex projektbe bevont hallgatók személyes támogatásához szükséges olyan egyetemi oktatók bevonása, akik a hallgatók tutoraként egyedi támogatást, odafigyelést nyújtanak a tehetséggondozás, a felzárkózás, a mentálhigiéné, a karrierterv, a portfólió stb. területeken. Szükséges a hallgatói támogatás teljes folyamatában olyan személy (egyetemi oktató) jelenléte, aki a hallgatót személyesen és folyamatosan tudja támogatni, tanulmányait figyelemmel kísérni, ezzel támogatást biztosít a szakmai előrehaladás sikerességére, a lemorzsolódás megelőzésére.

A tutori rendszer közvetlen célja, hogy minden bevont hallgatónak legyen egy maga által választott tutora a pécsi egyetemi oktatói körből, aki személyesen nyomon követi és támogatja előrehaladását.

További cél, hogy a tutorok a hallgatók személyes támogatása mellett alkossanak olyan szakmai műhelyt, mely lehetőséget nyújt a hallgatók előrehaladását támogató tapasztalatcserére.

Mentori rendszer

A mentori rendszer célja, hogy az egyetemre bekerülő hallgatók campuson való tájékozódását, kezdeti nehézségeinek leküzdését segítsék, és hogy az egyetemi rendszer ismeretének hiánya miatti sikertelenségeket, a lemorzsolódás esélyét csökkentse.

Cél, hogy minden szakkollégista mellett álljon lehetőleg ugyanazon a karon tanuló kortárs segítő, aki támogatást nyújt a tanulmányok ideje alatta felmerülő szakmai nehézségek leküzdésében, megkönnyítve ezzel az egyetemi életet, szakmai előrehaladást, minimálisra csökkentve a lemorzsolódást és a személyes kapcsolaton keresztül közvetlenül segítse elő a szakkollégista egyetemi integrációját.

Közvetetten a mentorok ez által olyan gyakorlati szociális kompetenciákra tehetnek szert, amelyekre egyetemi tanulmányaik során egyébként nem tudnának elsajátítani, s melyek későbbi pályafutásuk során is hasznos tudásnak bizonyulhatnak.