KUTATÁSMÓDSZERTAN

Tapasztalatunk, hogy az empirikus kutatások tervezéséhez és lefolytatásához szükséges kompetenciákkal nem rendelkeznek/alig rendelkeznek az egyetemre belépő hallgatók. Az empirikus kutatások célkitűzései, módszertana, tervezete, az adatok feldolgozása és empirikus eredmények publikációja és bemutatása olyan kompetenciák, amelyek az aktív szerepvállalás tudományos bázisát, háttér tudását képezik, ezért elengedhetetlenek a szakkollégium hallgatói számára. Szakkollégiumunk tevékenységei között kiemelt helyen szerepel a tudományos kutatásokban való részvétel. A kutatási tevékenység egyik tématerülete terveink szerint a roma szakkollégiumi hálózat kialakulása és fejlődése, valamint a benne lévő hallgatók előrehaladásának nyomon követése. E téma kutatása a hallgatói kompetenciák (kutatásmódszertan stb.) fejlesztése mellett olyan kutatási eredményeket hozhat, amelyek segítik a projekt fejlesztését, adaptációját, multiplikációját tudományos adatokkal alátámasztani.

Cél az empirikus kutatások tervezéséhez és lefolytatásához nélkülözhetetlen elméleti és tapasztalati háttér megteremtése,a különböző kvantitatív és kvalitatív, illetve azok összeegyeztetéséből eredő többmódszeres tanulmányok előnyeinek és hátrányainak gyakorlati (kutatáson keresztüli) elsajátítása. További cél, hogy a hallgatók biztonsággal mozogjanak a társadalomtudományi kutatások területén.