KUTATÁS

A szakkollégiumi élet szerves része a tudományos munka. Éppen ezért cél, hogy az ösztöndíjas dokumentált módon vonódjon be tudományos tevékenységbe, ami lehet kutatás, publikáció, előadás vagy TDK/OTDK stb. Ezt nem kötelező minden félévben, támogatási időszakban igénybe venni, de a tudományos életre készülés (kutatásmódszertani képzésen részvétel, kutatási terv összeállítás, szakmai konferenciákon részvétel stb.) minden esetben elengedhetetlen. Gyakorta tapasztaljuk ugyanis, hogy az empirikus kutatások tervezéséhez és lefolytatásához szükséges kompetenciákkal nem rendelkeznek a belépő hallgatók. Éppen ezért szükséges a tudományos életre való felkészülés során olyan készségek elsajátítása, mint az empirikus kutatások célkitűzései, módszertana, tervezete, az adatok feldolgozása és empirikus eredmények publikációja és bemutatása stb., amelyek az aktív szerepvállalás tudományos bázisát, háttértudását képezik a szakkollégium hallgatói számára. Ha már felkészültek a hallgatók kutatások megvalósítására, akkor többféle lehetőséget kínálunk nekik. A roma szakkollégiumi hálózat kialakulása és fejlődése, valamint a benne lévő hallgatók előrehaladásának nyomon követése tématerületet kutató munkacsoportba résztevékenységekre be tudnak vonódni. E mellett minden félévben tervezünk olyan pályázati kiírást megjelentetni a „Tudományos kutatás” TÁMOP projekt alprojektjének részeként, amelyre az ösztöndíjasok pályázhatnak egyénileg vagy kiscsoportban saját kutatási témával támogatásra. Így nem csak azt tanulhatják meg a diákok, hogy egy kutatást miként tervezzük, valósítjuk meg és tesszük eredményeit nyilvánossá, hanem egyúttal szert tesznek a kutatás pénzügyi hátterének megteremtéséhez szükséges tudásokra is.


Kutatási pályázat

A TÁMOP-4.1.1.D – 12/2/KONV-2012-0009 „Komplex hallgatói szolgáltatások fejlesztése hátrányos helyzetű hallgatók részére a Wlislocki Henrik Szakkollégium szervezésében” elnevezésű program hallgatói (továbbiakban Ösztöndíjasok) számára

A pályázat kiírója

A TÁMOP-4.1.1.D – 12/2/KONV-2012-0009 „Komplex hallgatói szolgáltatások fejlesztése hátrányos helyzetű hallgatók részére a Wlislocki Henrik Szakkollégium szervezésében” elnevezésű program (továbbiakban TÁMOP projekt), 2.6. „Tudományos kutatás” projekteleme.

A pályázat célja

A TÁMOP projektben megvalósított kutatásmódszertani felkészítésére alapozva lehetőség nyíljon a TÁMOP projektbe bevont Ösztöndíjasok empirikus kutatásaira az alábbiakban meghatározott kategóriákban. Az Ösztöndíjasok a pályázati támogatás segítségével gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek tudományos mikrokutatások területén úgy, hogy közben a pályázatírás, lebonyolítás és elszámolás projektműködését is elsajátítják.

Pályázók köre

A TÁMOP-4.1.1.D – 12/2/KONV-2012-0009 „Komplex hallgatói szolgáltatások fejlesztése hátrányos helyzetű hallgatók részére a Wlislocki Henrik Szakkollégium szervezésében” elnevezésű TÁMOP Projektbe bevont Ösztöndíjas hallgatók, akik egyéni vagy csoportos kutatás keretében kívánnak pályázni.

Legfeljebb 4 fős kutatócsoportok kialakítására van lehetőség.

Kötelező elem, hogy minden kutatócsoportban minimum egy Ösztöndíjasnak részt kell vennie.

A kutatócsoport résztvevői lehetnek:

Előnyt élvez az a csoport, amely rendelkezik egy kutatásban már járatos személlyel.

A pályázat részletei

Pályázat az alábbi kategóriák valamelyikében nyújtható be:

  1. Nevelésszociológia
  2. Nyelvészet
  3. Szociológia/társadalomtudomány

A nyertes pályázatok száma: 3-5 db.

Az összes rendelkezésre álló forrás: 650 000 Ft. Egy pályázat legfeljebb 200 000 Ft-ra tarthat igényt.

A pályázat részben előfinanszírozású, részben utófinanszírozású.

A kutatás intervalluma: 2013. szeptember 01 - 2013. december 31.

A benyújtandó dokumentumok:

A pályázat benyújtása

Leadási határidő: 2013. június 30.

Email: whszkutatas@gmail.com


A pályázat eredményeinek kihirdetése: 2013. július 31-ig megtörténik.

A nyertes pályázókkal a szerződéskötés ideje: 2013. augusztus 15.

További információ

Kérdés esetén az alábbi e-mail cím vehető igénybe: whszkutatas@gmail.com.

Pályázati dokumentumok

Kutatási pályázat 1. számú melléklet

Kutatási pályázat 2. számú melléklet