KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK

A közösségi program és csoportos szolgáltatások szakmai háttere, indokoltsága sokrétű. A projektbe bekerülő hallgatók számára újdonságot jelent az egyetemi környezet, amelyben tudásaik bemutatására a középiskolaitól eltérő színtereken kerül sor. Fontos, hogy megtanulják kommunikálni egymás és a külső környezet számára az általuk felhalmozott tudást és tapasztalatokat, továbbá hogy olyan szemináriumokon vehessenek részt, amelyeken szakemberektől szerezhetik meg a tudományos pályafutásuk eredményességét garantáló módszereket és szaktudást. Ezek mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy biztosítsunk a hallgatók számára egy olyan fórumot, ahol a saját, személyes élményeiket, nehézségeiket tudják megosztani egymással, illetve identitásukat erősítendő, különböző közösségi programokat szervezhetnek. Mindezek érdekében olyan alkalmakat szükséges biztosítani számukra, melyeken a szakkollégiumi közösségben, illetve szélesebb körben, esetlegesen hasonló témával foglalkozó szakemberek előtt adhatják elő kutatásaik eredményeit, illetve oszthatják meg tapasztalataikat egymással. Ennek érdekében a programban jelentős helyet kapnak a hallgatók együttműködési formái, elsősorban a közösségi programok és közös hétvégék alkalmával. Ezeknek a programoknak a megszervezése során kiemelkedő szerep jut a kooperatív csoportszervezési technikáknak, a projektekben való munkának, a demokratikus együttműködési készségek fejlesztését célzó tevékenységeknek. E mellett a közösségi életben döntő szerepet játszik a kortárs- segítés és a „self-help” működési elvű közösségi-társadalmi szerepvállalás módszertana is. A Szakkollégium alapértékei közé tartozik az otthonról hozott kulturális értékek elismerése, ezért a különböző nemzetiségek kultúrájának megismerése és a multikulturális szemlélet érvényesülését kiemelkedő fontosságúnak tartja, ezért ennek elsajátítására különös gondot fordít a szakmai közösségi programok tervezése és megvalósítása során. A program lehetőséget biztosít az egyéni és csoportos szupervízióra is. A közösségi programok szervezése során az értelmiségivé válás fontos segítőeszköze a művészetpedagógia gazdag eszközrendszerének az alkalmazása is.