KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

Cél, hogy a szakkollégium hallgatói ismereteket szerezzenek a médiaelemzés, filmelemzés területén, illetve hatékony kommunikációs, ezen belül is érvelési technikákat alakítsanak ki egy-egy társadalmi jelenség magyarázatakor. Mindezek elősegítik azt, hogy tudatos fogyasztóként és véleményalkotóként vegyenek részt a társadalmi folyamatok alakításában.

A program keretében elsősorban a médián keresztül közelítve dolgoznánk fel különböző, aktuális, társadalmi helyzeteket, problémákat, jelenségeket. Konkrétan különböző filmeken – riportfilmek, dokumentumfilmek, játékfilmek – keresztül beszélnénk olyan társadalmi jelenségekről, amelyek aktuálisan meghatározzák a mai magyarországi közéletet, és ezen keresztül a cigányok/romák helyzetét, életét a mai magyar társadalomban. (Társadalmi helyzetek, jelenségek például: rasszizmus, szegénység, oktatás, szélsőségek stb.) A program végén, a diákok értelmezéseit megjelentetjük egy tanulmánykötet formájában.