HÁLÓZATOSODÁS

A projekt sikerességének egyik kulcsa a kommunikáció az együttműködő partnerek, szervezetek irányába és a projektben résztvevő hallgatók után követése, folyamatos informálása.

Egy olyan hálózat kiépítése, amelybe beletartoznak a projektben résztvevő hallgatók, szervezetek és a hasonló területen tevékenykedő szakkollégiumok és civil szerveződések.

Fontos cél, hogy számba vegyük a hasonló területen dolgozó szervezeteket, a programban résztvevő hallgatókat, és akár valóságos, akár egy virtuális hálózatot létrehozni, amely mind információ megosztásra, mind tudás átadásra alkalmas lehet más projektek kapcsán, illetve a későbbiekben szakmai együttműködésre is adhatna lehetőséget.

Fontos cél továbbá a folyamatos kapcsolattartás a hallgatókkal, akkor is, amikor már nem vesznek részt a támogató programban. Ugyanígy a szervezetek esetében is fontos a folyamatos tájékoztatás az éppen aktuális történésekről és a várható eseményekről.