ROMOLÓGIAI FOLYÓIRAT

A cél egy negyedévente megjelenő a roma/cigány népességgel kapcsolatos új kutatási eredmények közlésének teret adó tudományos folyóirat kiadása. A hazánkban egyedülálló témájú folyóiratban a hazai cigánysággal foglalkozó kutatóműhelyeket és a különböző tudományágakat igyekszünk reprezentálni.

A támogatás elsősorban a publikálásban, tudományos írásművek megalkotásában és a szerkesztési, nyomdai előkészítési feladatokban még kevésbé járatos egyetemi hallgatók számára nyújt gyakorlati terepet.


A folyóirat honlapja elérhető itt.